Vad gör en chef egentligen?

 1. Att motivera och få till ett medarbetarengagemang
 2. Situation och coachande ledarskap
 3. Etik, kultur och värdegrund
 4. Kompetensutveckling och psykologiska kontrakt
 5.  Aktivt medarbetarskap
 6. Extern och internkommunikation
 7. Arbetsmiljöfrågor
 8. Svåra samtal
 9. Lönesättning och förmåner
 10. Konflikthantering
 11. Rekrytering
 12. Personalvård
 13. Arbetsrättsliga frågor
 14. Uppsägningar och planera nyanställningar
 15. Ta hand om nyanställda
 16. Rehabiliteringsärenden
 17. Mångfaldstänk
 18. Jämställdhet

Ledarbrist-

I vår snabbt föränderliga värld med ökad mångfald och ständiga förändringar så ställs nya och högre  förväntningar och krav på företag,ledare och medarbetare. I ledarskapet ingår  att inspirera, motivera, utveckla och föra verksamheten mot uppsatta mål, skapa stabila relationer, coacha medarbetarna och bygga starka högpresterande team.
Samtidigt sker det en  generationsväxling där våra 40-talisterna går i pension. Så mycket som 60 – 70 % av dagens ledare i Sverige är födda på 40- eller 50-talet, så bristen på nya duktiga,kunniga och mogna chefer och ledare kommer att öka och bli stor. De nya unga chefsämnena har växt upp under andra förhållanden , de har hög utbildningsnivå och är vana vid en hög materiell standard. De tar stort intryck  från massmedia och socialamedier och  har snabbare, större och flexiblare förändringsprocesser. Därför har framtidens chefer en annan syn och perspektiv på vad arbete är och en av drivkrafterna är att utvecklas som person. Hur har ni det på era företag?  Går de snart i pension. Satsa i så fall på ett nytt ledarskap med framtidens ingredienser som mångfald, psykologiska kontrakt och whistleblowing. Låt dessa chefer slippa känslan HJÄLP! Jag är med personal.

Hållbara chefer skapar framtidens företag och team.

-Hållbara chefer och medarbetare skapar framtidens lönsamma företag. Vi behöver vara kreativa, kunna använda humor och utnyttja att vi faktiskt i detta land har tillgång till en mångfald av arbetskraft, tankar och kompetenser, säger Lisbet Duvringe som har bloggen https://hrochledarutveckling.wordpress.com.

Lisbet menar att 80- talister och 90- talister har stora möjligheter att som ledare påverka arbetsmiljöfrågor och bygga framgångsrika hållbara team genom ett hållbart ledarskap som hon kallar ”Grönt Ledarskap” .

Lisbet är författare till två böcker som heter ”Tvärtom både och & lite till” samt ”Oväder i hjärnan”. Båda böckerna tar upp framtida tankar om hjärnans kapacitet på arbetsplatserna och hur vi kan kombinera humor som bjuder på det oväntade och kreativt ledarskap för att få hållbara medarbetare. Vi behöver vara lösningsfokuserade och fundera på vad arbetstagarna behöver för att kunna leverera. En balans mellan arbete och privatliv är en av framtidens stora utmaningar för unga ledare. Unga ledare anser att personliga egenskaper, mjuka värden, är viktiga och kan skapa en grund för större mångfald. Mångfald skapar kreativitet och kan dessutom få alla att tänka i nya banor. I sin blogg tar Lisbet upp rekrytering och ledarutvecklingsfrågor, hon skriver på sin tredje och fjärde bok som vanligt tillsammans med Mike Florette.

En av böckerna är en iskall psykologisk thriller i Stockholmsmiljö, ”Droppen som bröt kamelens rygg”.Här blir chefer mördade, visar på sexuell frustation och vi får vara med om vad svaga psykopatiska makthungriga ledare kan ställa till med för sina anställda, säger Lisbet.

Andra boken heter ”Grönt ledarskap” och visar på vikt och värde av hållbart ledarskap, hållbara team och hållbar kommunikation i en organisation. Lisbet säger att hon som retoriker ville skriva en bok om relevans och hållbarhet med fokus på ledarskapet. En komplex roll med många möjligheter som det slarvas mycket med. Många ledare utgår från sina privata behov och har inte förmågan att leda sina medarbetare så de håller länge i arbetslivet. Chefer avverkar ibland personal på löpande band på grund av sin okunnighet och leker chefer som om det var ett socialt experiment.

Vi har många som biter i hop på arbetsplatserna trots att chefen sagt att ”här är det högt i tak”, Flera vittnar om trakasserier, sjukskrivningar, mobbning och härskartekniker. Det behövs chefer och ledare som behärskar hållbar kommunikation med sina anställda, fråga vad de anställda behöver för att kunna prestera max och inte kasta ur sig dumheter att de behöver vara mer effektiva, eller ifrågasätta om de verkligen gjort det de ska. Många blir kränkta i onödan på sina arbetsplatser och kan inte leverera p g a dåliga chefer- det vill boken ändra på och den nya bloggen ger tips och tar upp frågor gällande HR och ledarskap.

Skitsnack i korridoren?

På alla företag pratas det i korridorerna. Allt handlar inte bara om arbetet i sig utan ibland används samtalen till att ventilera missnöje.

Missnöje är något som finns på alla platser men det tas emot väldigt olika på arbetsplatserna. Har du en chef som lyssnar slipper företaget att en hel del tid tas i bruk av medarbetarna för att diskutera och påtala problemen. Är situationen sådan att företaget inte har en öppen tillåtande kultur där man tar tillvara allas synpunkter och ser det som en tillgång ja då kan det nog bara sluta med vedergällningar och missförstånd i kommunikationen.

Då har du som chef chansen att lära dig kommunicera genom att lyssna och ställa dig själv åt sidan  ett tag. Att lyssna är det mest effektiva redskapet och gör att missförstånd undviks. Det börjar med en tanke som föder en känsla och den känslan är en signal. Så missnöjeskänslor ska tas på allvar.Annars är du en chef som inte gör ditt jobb.

Hur skvallras det hos er?

Lisbet L

Felrekrytering?

I dagens arbetsmarknadsklimat går vi mot att bredvid de formella krav som ställs i en rekryteringsprocess såsom utbildning och yrkeserfarenhet så skattas de informella egenskaper, personlighet och andra egenskaper som är knutna till individen allt högre och bedömningen och mätningen av dessa görs ofta utifrån rekryterarens egna värderingar, attityd och magkänsla. Här finns en risk att man gör en felrekrytering.

Kontorslandskap

Ingen människa är nog gjord för ett kontorslandskap. Själv har jag suttit i många och det har verkligen varierat. Allra bäst jobbar de flesta i ett mer avskilt rum eftersom arbetsmiljön påverkar våra prestationer och resultat.

Värst var det på en arbetsplats där det var så trångt att skulle man ut från sitt skrivbord så var jag tvungen att be kollegan resa sig. Först då kom jag ut.
Hur trångt sitter du?

Ha en skön valborg med några tips

Skapa trivsel och gemenskap genom inkluderande humor
Beröm dina medarbetare och ge mycket feedback
Känslor är viktiga verktyg på jobbet- använd dem
Skapa tillit genom att lyssna på varandra
Ställ frågor och var nyfikna
Uppträd professionellt på jobbet- du är inte där privat
Be om ett perspektiv till vid problemlösningar
Gör alla delaktiga och ansvariga på arbetet
Fråga dina medarbetare vad de behöver för att prestera
Kom ihåg att vi är människor och inga mekaniska robotar

Led popcorngenerationen in i arbetslivet.

Dagens företag kommer allt mer att anställa en ny generation nu när 40-talisterna går i pension. Då kommer istället popcorngenerationen in och vill att arbetet skall anpassas efter deras behov och inte tvärt om. Så hur kommer deras behov att se ut?

Ja,inte vill man vänta tills man är 69 år att ta ut pensionen utan här kommer man ta ut den i små portioner. Dessutom kan du säkert få smaka på ett nybakat surdegsbröd som ett popcorn bakat på morgonen på jobbet! Men var beredd på att få städa upp efter baket! De kommer förmodligen kunna kommunicera snabbt och med många olika mediakanaler samtidigt. Kanske kan du som chef läsa på Twitter att de är hemma och vabbar innan du själv får ett sms eller någon kompis på jobbet mailar dig att hen är hemma. Hur tror du att arbetslivet kommer ändras inom en snar framtid?

Generationsevulotion- popcornen är här!

Jaha,så var de här i arbetslivet, popcorngenerationen, som jag och Mike kallar dem. Vi hittar dem både på nyckelpositioner och andra befattningar.De är vana att kommunicera, prata om allt och lojaliteten ska förtjänas över tid. Popcornen studsar lite hit och dit, vana från alla projekt sedan dagis. Byta ämnen, byta fröknar, byta lärare, byta föräldrar. Byta arbetsplats är inget speciellt det är kutym! Vad kan vi då lära av dessa popcorn?

Många är mycket kunniga och har lärt sig att information är bara ett klick bort. De finns redan nu många små barn som är vana vid Ipad och datorer – hur kommer de hantera kommunikation i sina arbetsliv. Regeringen vill att vi ska jobba längre- helst tills vi stupar känns det som. Hur ska vi då hålla och hur kommer popcornen att hålla? I dagens popcornsarbetsliv så vill man kunna baka samtidigt som man jobbar, allt ska flyta ihop. Att sms:a samtidigt som du sitter i ett koncentrerat möte är naturligt för dem- vad säger min generation om det? Har du ett popcorn på din arbetsplats? Lär då av dem för de är vår fina framtid!

MyNewsDesk

Många företag är fortfarande organiserade efter hur mänskligheten trodde att hjärnan fungerade på 1700-talet menar författarna Mike Florette och Lisbet Duvringe i sin nya bok ”Oväder i hjärnan – klimathot på jobbet”. Det skapar oro, sjukskrivningar och ineffektivitet. Modern hjärnforskning visar att vi kan få effektiva, välmående och produktiva arbetsplatser om vi aktiverar spegelneuronerna i hjärnan, det är de hjärnceller som är vår medfödda kapacitet, hårdvara, för empati och de upptäcktes för bara 20 år sedan.
Mike Florette och Lisbet Duvringe har skrivit en bok om hur vi kan få ett bättre,hälsosamt och mer lönsamt arbetsklimat på våra företag. När vi aktiverar spegelneuronerna hos en annan människa till exempel genom beröm så sätts utsöndringen av dopamin igång hos den som får berömmet. Dopamin reglerar glädje, entusiasm och kreativitet. I en undersökning som författarna gjort uppgav 67,4 % av deltagarna att de ’nästan aldrig’ fick beröm av sin chef och 10,9% angav att ‘aldrig’ fick det.
–En chef som bortser från att vi har den här förmågan eller som själv har skadade spegelneuroner blir en veritabel katastrof. En sådan chef kommer att såra, förolämpa och kränka medarbetarna istället för att coacha och stärka dem, säger Mike.
Människor som blir kränkta och kritiserade får ökad utsöndring av stresshormonet kortisol som vid långvarig förhöjd halt sätter ner immunförsvaret.
Det var den italienske forskaren Giacomo Rizzolatti och hans kollegor på universitetet i Parma som upptäckte spegelneuronerna av en slump år 1990. Forskargruppen höll på att undersöka vilka delar i en apas hjärna som aktiveras när den fick någonting gott att äta. När en av forskarna en dag skulle ta en tugga av en glass visade mätinstrumenten att exakt samma delar i den undersökta apans aktiverades bara av att den såg någon äta något gott som när den själv fick en godbit. Spegelneuronerna var upptäckta och det visade sig att vi människor också har spegelneuroner som är mer komplexa än apors. Spegelneuronerna är hårdvaran för empati och gör att vi kan uppleva andra människors känslor. Det är grunden för att teater, film och böcker fungerar.
–Spegelneuroner är en av nycklarna till ett fungerande arbetsliv som också är lönsamt. Att bortse från att vi har medfödd kapacitet för att uppleva andra människors känslor är lika korkat som att förneka att vi måste äta eller gå på toaletten, säger Mike Florette.
Hur ska då en chef bära sig åt för att använda sig av spegelneuronerna på ett positivt sätt?
Det är viktigt att bekräfta det som fungerar i arbetet i motsats till att bara ta samtal med medarbetare om någonting är fel. Det behövs ganska lite beröm och bekräftelse på att man har gjort rätt för att dopaminet skall börja flöda.
–Ju mer positiv återkoppling vi får desto lättare blir det att även tackla det negativa, avlutar Mike Florette.

•Skapa samarbete-Nå mål!
•Klar kommunikation
•Coacha dina medarbetare
•Tydlig presentation för kund
•Ny i rollen som chef
•Ledarskapsutveckling och retorik
•Förädla ditt ledarskap
•Effektiva möten
•Kreativa konflikter
•Makt, beslut och tillit
•Beröm, tillit och feedback
•Framgångsrik förändring
•Skapa inre motivation